Vaka Buluşması İçeriği

Prof. Dr. Hanna Nita Scherler eğitmenliğinde yapılan bu vaka buluşması ruh sağlığı  alanında olan kişilere yöneliktir. 

Bu kurs toplam 90 dakikadan oluşmaktadır.

Konu: Terapist Mevcudiyeti Nitelikleri

Alt Başlık: Mindfulness pratiği ve Gestalt yaklaşımı metodolojisinin örtüştüğü alanların terapist mevcudiyeti niteliklerine katkıları  

 Mindfuness pratiği ve Gestalt yaklaşımında fenomenolojik metodoloji uygulanır. Bu metodoloji andaki deneyime odaklanmakla ilgilidir. Andaki deneyime odaklanmak, yavaşlamayı; dikkat ve farkındalık geliştirmeyi; kabullenmeyi; ihtimam, merhamet ve şefkat göstermeyi; yapmak yerine olmayı ve kavramsallaştırmak yerine yaşayarak deneyimlemeyi barındırır. Amaç değişim değil andaki deneyimle temas etmektir. Bu süreçte ilgi ve merak geliştirilir; insan olmaya ilişkin keşiflerde bulunulur ve ilgili her hal kucaklanır; yürek açıklığı, cesaret, sunulanı kabul etme ve olgulara eşit mesafeden yaklaşabilme gibi yetenekler geliştirilir. Bu çalışmada, Mindfulness pratiği ve Gestalt yaklaşımının metodolojisinin örtüştüğü alanlar terapist mevcudiyetine katkıları açısından ele alınarak örnekler nezdinde tartışılacaktır.

 

Kazanımlar:

Budizm temelli Mindfulness pratiğinin dayandığı ilkeler

Mindfulness pratiği ve Gestalt yaklaşımının metodolojisi

Mindfulness pratiği ile Gestalt yaklaşımının örtüştüğü alanlar

Bu alanların terapist mevcudiyetine katkıları

Terapist mevcudiyeti niteliklerinin terapist-danışan ilişkisi ve terapi sürecine etkileri

 

Kurs Detayları

    1. Vaka Buluşması Video Kaydı

About this course

  • ₺200,00
  • 1 ders

Eğitmen Hakkında

Hanna Nita Scherler

Prof. Dr.

Birey ve çiftlerle danışmanlık, meslekdaşlarıma mesleki seminerler ve süpervizyon ve farklı zeminlerden kişilerin oluşturduğu gruplara kişisel gelişim programı sunan, serbest çalışan bir klinik psikoloğum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. 1989'dan bu yana Gestalt temel kavramları ve metodolojisini bir yaşam biçimi olarak öğretmekteyim.

 Boğaziçi Üniversitesinden İş İdaresi-Pazarlama dalında BS derecem, aynı üniversitenin Sosyal ve Klinik Psikoloji dallarından da MA derecelerim var. Bir danışmanlık merkezinde yarı-zamanlı çalıştıktan ve iki yıl bir devlet hastanesinde gönüllü hizmet verdikten sonra ABD Santa Barbara’daki Fielding Graduate Üniversitesinde Klinik Psikoloji dalında doktora derecesini aldım. ABD’deki çalışmalarım esnasında Gestalt Institute of Cleveland’da temel Gestalt eğitimimi tamamladım. Aynı zamanda profesyonel gelişimim için psikoterapi, organizasyon ve sistem geliştirme alanlarında çeşitli mesleki eğitim programlarına katıldım. Lisansüstü çalışmalarımı tamamladıktan sonra 1994-1998 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde, 1999-2017 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştım. 1994 yılından beri meslektaşlarıma ve ilgi duyan meslek dışı gruplara çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda alanımla ilgili konferanslar veriyorum. 1997-2009 yılları arasında Gestalt Training in Israil programının (önceki Gestalt Institute of Cleveland'ın İsrail'de yılda iki kere düzenlediği eğitim programı) eğitmen kadrosunda yer aldım. 2013 yılından beri Gürcistan Ulusal Gestalt Enstitüsü tarafından Tiflis'te başlatılan ve Avrupa Gestalt Terapi Derneği Tarafından akredite olan Gestalt Terapi Eğitimlerine destek veriyorum. ​

Uzmanlık alanımı süreç müdahalesi olarak tanımlıyor, klinik psikolog, koç ve fasilitatör olarak işlevimi “değişim katalizörü” olarak açıklıyorum. Süreçlere, mevcut verilerin tümünü değerlendirerek, farkındalık arttırmak ve tekrarlanan kalıpları kapsayıp aşmak amacı ile, yaşantısal boyutta müdahale ediyorum.

​ Çeşitlilik içeren bir sosyo-kültürel ortamda yetişmenin yanı sıra, kariyerim boyunca farklı kültürlerle, farklı etnik ve dini gruplara mensup bireylerle temas etmem sayesinde esnek bir gerçeklik yaklaşımı ve çok kültürlülük yetkinliğini geliştirme fırsatı buldum. Akademik çalışmalarımın iş idaresi, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji gibi farklı alanlardan oluşan özel bileşimi sayesinde, algıladıklarımı yaratıcı ve yapıcı bir biçimde yorumlayıp uygulama becerisi de geliştirdim. 

Son yıllarda, Gestalt bakış açısının temelini oluşturan evrensel bilinç kavramına ilgim arttı. Konuya ilişkin çalışmalar sürdürüyor ve içselleştirebildiğim bilgileri kişisel gelişim seminerleri düzenleyerek paylaşıyorum. 

Avrupa Gestalt Terapi Derneği tarafından akredite olmuş Gestalt terapistiyim. Aynı zamanda, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından verilen “Avrupa Psikoloğu (EuroPsy)” ve “Psikoterapi Uzmanlığı olan Avrupa Psikoloğu (EuroPsy Specialist)” unvanlarını taşımaktayım. Türk Psikologlar Derneği’nin Psikoterapi Uzmanlığı Ulusal Ödüllendirme Komitesi üyesiyim.