Vaka Buluşması İçeriği

Prof. Dr. Hanna Nita Scherler eğitmenliğinde yapılan bu vaka buluşması ruh sağlığı  alanında olan kişilere yöneliktir. 

Bu kurs toplam 90 dakikadan oluşmaktadır.

Konu: Gestalt Bakış Açıcından Öfke ve Kızgınlık

Alt Başlık: Kronik öfke ve kızgınlık: Andaki ihtiyaçla temasa direnç

Öfke ve kızgınlık tehditkar uyaranlara verilen adaptif tepkilerdir. Kaygı ile baş etmekte seçimsiz kullanılan mekanizmalar halini aldıklarında ise kişilerarası ilişkiler, öz güven ve sağlık alanlarını olumsuz etkilerler. Gestalt bakış açısından öfke ve kızgınlığın seçimsiz kullanımı, bitmemiş meselenin beslenmesine hizmet eder, özgüven ve öz saygıyı olumsuz etkiler, kutbun bir tarafının sürekli yadsınmasına sebep olarak kişinin bütünleşmesine engel olur. Gestalt yaklaşımında öfke ve kızgınlık tepkileri sorunun göstergeleri olarak ele alınır. Fenomenolojik metodoloji kullanılarak bu tepkileri doğuran uyaran tanımlanır ve esas tatmin edilmeyi bekleyen ihtiyaç ile temas sağlanır. Terpötik süreç genellikle, kişinin kendi zemininde yeni keşfettiği “alacaklı çocuğu” kapsamayı öğrenmesi ile sona erer.


Kazanımlar:

Gestalt bakış açısından öfke ve kızgınlık nasıl tanımlanır?

Öfke ve kızgınlık tepkilerinin işlevsel olup olmadığını ne belirler?

Öfke ve kızgınlığın bitmemiş mesele, varoluşun boyutları, değerler, kutuplar, temasın işlevleri, ihtiyaç, farkındalık ile ilişkisi nedir?

Öfke ve kızgınlık tepkilerinin direnç olarak kullanılmakta olduğu nasıl saptanır?

Dirençle çalışma sürecinde fenomenolojik metotun yeri nedir?

Öfke ve kızgınlık olguları ile terapötik süreçteki çalışma kişinin bütünleşmesine nasıl katkı sağlar?

Kurs Detayları

    1. Gestalt Bakış Açıcından Öfke ve Kızgınlık

  • ₺200,00
  • 1 ders